03 NGÀNH ĐÀO TẠO

Xã hội học, Công tác xã hội, Dân số và phát triển

CHUẨN ĐẦU RA

Có kiến thức, hiểu biết một cách toàn diện liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Xã hội học. Có kỹ năng vận dụng tư duy Xã hội học trong phản biện, tư vấn, phân tích và đánh giá chính sách xã hội. Đồng thời có khả năng nghiên cứu, dự báo xã hội và năng lực dự đoán xu hướng xã hội. Đặc biệt, luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm và chấp nhận sự đa dạng văn hóa, có hành vi mang tính chuẩn mực, nhận diện và giải quyết các vấn đề xã hội trong bối cảnh toàn cầu.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể xã hội; các doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước; thực hiện các Dự án phát triển xã hội và trở thành nhà tư vấn chiến lược về phát triển bền vững; giảng dạy, nghiên cứu Xã hội học tại các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu; công tác quản lý nhân sự, kinh doanh, truyền thông trong các doanh nghiệp; trong lĩnh vực ngoại giao đoàn, bộ ngoại giao.

phương thức xét tuyển

Tuyển sinh trong cả nước, xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Học bạ THPT, kết quả các kì thi đánh giá năng lực

tuyển thẳng

Theo quy chế tuyển sinh Đại học năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

học bổng

Hằng năm, Trường Đại học Đà Lạt cấp trên 10 tỷ đồng các loại học bổng (học bổng khuyến khích học tập, học bổng tài trợ, hỗ trợ chi phí học tập, khen thưởng sinh viên)

cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

Trường Đại học Đà Lạt hợp tác chặt chẽ với nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp

icon

000

GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN

icon

000

ĐỐI TÁC

icon

000

SỰ KIỆN

icon

000

THÀNH VIÊN CLB - ĐỘI NHÓM